به مناسبت انتشار صدمین شماره ماهنامه روشنگر

به مناسبت انتشار صدمین شماره ماهنامه روشنگربا این شماره روشنگر ۱۰۰ ماهه و شاید هم کمی بیشتر شد. باین ترتیب در آخرین ماه سال ۲۰۱۵ میلادی، آخرین شماره صد ماهگی روشنگر نیز منتشر می شود. بنابراین، مروری بر تاریخ ۹ ساله روشنگر خالی از فایده نخواهد بود. بهرحال، ما هر از چند گاهی باید بایستیم، […]

Create your website at WordPress.com
Get started